Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Khe hở của vòng bi và cách tra cứu khe hở của vòng bi

Khe hở của vòng bi (ổ lăn) được định nghĩa là khoảng cách mà một vòng của ổ lăn có thể dịch chuyên tương đối so với vòng bi kia theo phương hướng kính (khe hở hướng kính) và theo phương dọc trục (khe hở dọc trục) Những vòng bi có khe hở khác tiêu chuẩn thì được… Read More »